Hyundai auto krediti

Hyundai auto krediti

Odobravanje kredita za Hyundai vozila u salonu

Kompanija Hyundai Srbija je u saradnji sa  RBA Bankom obezbedila posebne uslove finansiranja za sve kupce Hyundai vozila. RBA Banka je lider u Srbiji po pitanju “One stop shop“ prodaje i servisa klijenata i u saradnji sa kompanijom Hyundai Srbija je uspesno uspostavila HYUNDAI FINANCE. Hyundai Finance (finansiranje) predstavlja kompletan servis za klijenta u salonu sa ciljem da se kupcima Hyundai vozila obezbedi sve na jednom mestu počevši od prve posete salonu automobila, pa sve do primopredaje novog vozila, bez potrebe odlaska u banku.

Hyundai na rate – uslovi finansiranja

Hyundai prodajne akcije su podržane najkonkurentnijim uslovima na tržištu uz nekoliko modela finansiranja koji važe i za kupovinu polovnih vozila kod Hyundai ovlašćenih dilera:

 1. Hyundai auto kredit indeksiran u EUR
 2. Dinarski auto kredit
 3. Hyundai auto kredit za Eco-friendly vozila (hibride i elektricna vozila)
 4. Hyundai keš kredit za finansiranje 30% učešća ili depozita
 5. Hyundai depozitni Euro indeksirani auto kredit sa 100% depozita

Najpovoljniji auto krediti

Kod svih navedenih modela finansiranja važe sledeća kreditna pravila RBA banke:

 • Bez učešća ili sa mogućnošću finansiranja obaveznog učešća odnosno depozita*
 • Bez kasko osiguranja za iznose kredita do  15.000 EUR za nova vozila
 • Bez zaloge za iznose kredita do 15.000 EUR za nova vozila
 • Bez obaveze prenosa zarade u RBA banku**
 • Bez troška obrade zahteva kod keš kredita za finansiranje učešća
 • Bez troškova održavanja auto kredita
 • Bez troškova životnog osiguranja auto kredita
 • Bez troška delimične ili prevremene otplate kredita
 • Mogućnost odobrenja kredita bez broja šasije i motora
 • Mogućnost finansiranja vozila od strane jednog fizičkog lica, a da vlasnik bude drugo fizičko lice


*
kod indeksiranih € kredita kreditiranjem minimalno propisanog učešća ili depozita od 30% Hyundai  keš kreditom u RSD

 ** u zavisnosti od odabira tipa kredita

Kod svih modela finansiranja potrebni dokumenti prilikom podnošenje zahteva su identifikacioni dokument i popunjena i overena dokumentacija za kredit (osim u slučajevima preduzetnika i vlasnika preduzeća). 

Svu potrebnu dokumentaciju kupac može dobiti u našem Hyundai auto salonu u Beogradu ili u najbližoj filijali RBA banke.

Auto kredit za kupovinu novih Hyundai vozila

Detalji kredita

1. Hyundai auto kredit indeksiran u EUR

 a) Auto kredit bez prenosa zarade u banku

Iznos kredita

Učešće

Period kredita

Fiksna NKS godišnje

Finansiran Trošak obrade zahteva

Trošak delimične i prevrem. otplate

Fakturna cena umanjena za učešće

30-90%

6 – 84 meseca

7,99%

1,99% otplata kroz ratu

0%

Iznos kredita

Učešće

Period kredita

Varijabilna NKS godišnje

Finansiran Trošak obrade zahteva

Trošak delimične I prevrem. otplate

Fakturna cena umanjena za učešće

30-90%

6 – 84 meseca

6,49%

1,99% otplata kroz ratu

0%


b) Auto kredit sa prenosom zarade u banku

Iznos kredita

Učešće

Period kredita

Fiksna NKS godišnje

Finansiran Trošak obrade zahteva

Trošak delimicne I prevrem. otplate

Fakturna cena umanjena za učešće

30-90%

6 – 84 meseca

6.99%

1,80% otplata kroz ratu

0%

Iznos kredita

Učešće

Period kredita

Varijabilna NKS godišnje

Finansiran Trošak obrade zahteva

Trošak delimicne I prevrem. otplate

Fakturna cena umanjena za učešće

30-90%

6 – 84 meseca

5,49%

1,80% otplata kroz ratu

0%


c) Hyundai auto kredit za nova Eco-friendly vozila

Iznos kredita

Učešće

Period kredita

Varijabilna NKS godišnje

Finansiran Trošak obrade zahteva

Trošak delimične i prevrem. otplate

Fakturna cena umanjenena za učešće

30-90%

6 – 84 meseca

5,49%

2,5% otplata kroz ratu

0%2. Dinarski auto kredit

a) Auto kredit u dinarima sa prenosom zarade

Iznos kredita

Učešće

Period kredita

Fiksna  NKS godišnje

Finansiran

Trošak obrade zahteva

Trošak delimične i prevrem. otplate

Fakturna cena

0%-90%

6 – 36 meseca

9,90%

1,50% otplata kroz ratu

0%

Iznos kredita

Učešće

Period kredita

Varijabilna NKS godišnje

Trošak obrade zahteva

Trošak delimične i prevrem. otplate

Fakturna cena

0% – 90%

6 – 84 meseca

11,90%

1,50% otplata kroz ratu

0%3. Hyundai keš kredit – za finansiranje učešća ili depozita

Iznos kredita

Depozit

Period kredita

Varijabilna NKS godišnje

Finansiran Trošak obrade zahteva

Trošak delimične i prevrem.otplate

Do 30% cene vozila

0%

6 – 71 mesec

9,90%

0%

0%4. Hyundai depozitni auto kredit

Auto kredit indeksiran u EUR sa 100% depozita

Iznos kredita

Depozit

Period kredita

Varijabilna NKS godišnje

Trošak obrade zahteva

Trošak delimične i prevrem. otplate

Fakturna cena

100%

6 – 84 meseca

4,49%

1,00%

0%

 

Imate dodatna pitanja

Podelite ovu stranicu