Hyundai auto krediti

Hyundai auto krediti

Odobravanje kredita za Hyundai vozila u salonu

Kompanija Hyundai Srbija je u saradnji sa  RBA Bankom obezbedila posebne uslove finansiranja za sve kupce Hyundai vozila. RBA Banka je lider u Srbiji po pitanju “One stop shop“ prodaje i servisa klijenata i u saradnji sa kompanijom Hyundai Srbija je uspesno uspostavila HYUNDAI FINANCE. Hyundai Finance (finansiranje) predstavlja kompletan servis za klijenta u salonu sa ciljem da se kupcima Hyundai vozila obezbedi sve na jednom mestu počevši od prve posete salonu automobila, pa sve do primopredaje novog vozila, bez potrebe odlaska u banku.

Hyundai na rate – uslovi finansiranja

Hyundai prodajne akcije su podržane najkonkurentnijim uslovima na tržištu uz nekoliko modela finansiranja koji važe i za kupovinu polovnih vozila kod Hyundai ovlašćenih dilera:

 1. Hyundai auto kredit indeksiran u EUR
 2. Dinarski auto kredit
 3. Hyundai auto kredit za Eco-friendly vozila (hibride i elektricna vozila)
 4. Hyundai keš kredit za finansiranje 30% učešća ili depozita
 5. Hyundai depozitni Euro indeksirani auto kredit sa 100% depozita

Najpovoljniji auto krediti

Kod svih navedenih modela finansiranja važe sledeća kreditna pravila RBA banke:

 • Bez učešća ili sa mogućnošću finansiranja obaveznog učešća odnosno depozita*
 • Bez kasko osiguranja za iznose kredita do  15.000 EUR za nova vozila
 • Bez zaloge za iznose kredita do 15.000 EUR za nova vozila
 • Bez obaveze prenosa zarade u RBA banku**
 • Bez troška obrade zahteva kod keš kredita za finansiranje učešća
 • Bez troškova održavanja auto kredita
 • Bez troškova životnog osiguranja auto kredita
 • Bez troška delimične ili prevremene otplate kredita
 • Mogućnost odobrenja kredita bez broja šasije i motora
 • Mogućnost finansiranja vozila od strane jednog fizičkog lica, a da vlasnik bude drugo fizičko lice


*
kod indeksiranih € kredita kreditiranjem minimalno propisanog učešća ili depozita od 30% Hyundai  keš kreditom u RSD

 ** u zavisnosti od odabira tipa kredita

Kod svih modela finansiranja potrebni dokumenti prilikom podnošenje zahteva su identifikacioni dokument i popunjena i overena dokumentacija za kredit (osim u slučajevima preduzetnika i vlasnika preduzeća). 

Svu potrebnu dokumentaciju kupac može dobiti u našem Hyundai auto salonu u Beogradu ili u najbližoj filijali RBA banke.

Auto kredit za kupovinu novih Hyundai vozila

Detalji kredita

1. Hyundai auto kredit indeksiran u EUR

 a) Auto kredit bez prenosa zarade u banku

Iznos kredita

Učešće

Period kredita

Fiksna NKS godišnje

Finansiran Trošak obrade zahteva

Trošak delimične i prevrem. otplate

Fakturna cena umanjena za učešće

30-90%

6 – 84 meseca

7,99%

1,99% otplata kroz ratu

0%

Iznos kredita

Učešće

Period kredita

Varijabilna NKS godišnje

Finansiran Trošak obrade zahteva

Trošak delimične I prevrem. otplate

Fakturna cena umanjena za učešće

30-90%

6 – 84 meseca

6,49%

1,99% otplata kroz ratu

0%


b) Auto kredit sa prenosom zarade u banku

Iznos kredita

Učešće

Period kredita

Fiksna NKS godišnje

Finansiran Trošak obrade zahteva

Trošak delimicne I prevrem. otplate

Fakturna cena umanjena za učešće

30-90%

6 – 84 meseca

6.99%

1,80% otplata kroz ratu

0%

Iznos kredita

Učešće

Period kredita

Varijabilna NKS godišnje

Finansiran Trošak obrade zahteva

Trošak delimicne I prevrem. otplate

Fakturna cena umanjena za učešće

30-90%

6 – 84 meseca

5,49%

1,80% otplata kroz ratu

0%


c) Hyundai auto kredit za nova Eco-friendly vozila

Iznos kredita

Učešće

Period kredita

Varijabilna NKS godišnje

Finansiran Trošak obrade zahteva

Trošak delimične i prevrem. otplate

Fakturna cena umanjenena za učešće

30-90%

6 – 84 meseca

5,49%

2,5% otplata kroz ratu

0%2. Dinarski auto kredit

a) Auto kredit u dinarima sa prenosom zarade

Iznos kredita

Učešće

Period kredita

Fiksna  NKS godišnje

Finansiran

Trošak obrade zahteva

Trošak delimične i prevrem. otplate

Fakturna cena

0%-90%

6 – 36 meseca

9,90%

1,50% otplata kroz ratu

0%

Iznos kredita

Učešće

Period kredita

Varijabilna NKS godišnje

Trošak obrade zahteva

Trošak delimične i prevrem. otplate

Fakturna cena

0% – 90%

6 – 84 meseca

11,90%

1,50% otplata kroz ratu

0%3. Hyundai keš kredit – za finansiranje učešća ili depozita

Iznos kredita

Depozit

Period kredita

Varijabilna NKS godišnje

Finansiran Trošak obrade zahteva

Trošak delimične i prevrem.otplate

Do 30% cene vozila

0%

6 – 71 mesec

9,90%

0%

0%4. Hyundai depozitni auto kredit

Auto kredit indeksiran u EUR sa 100% depozita

Iznos kredita

Depozit

Period kredita

Varijabilna NKS godišnje

Trošak obrade zahteva

Trošak delimične i prevrem. otplate

Fakturna cena

100%

6 – 84 meseca

4,49%

1,00%

0%

 

Imate dodatna pitanja

Podelite ovu stranicu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Share on delicious
Share on stumbleupon
Share on email